គ្រឿងបរិក្ខារ

មជ្ឈមណ្ឌល ម៉ានី​ បានផ្តល់ជាជម្រើសដ៏ល្អ ដែលមានបន្ទប់សម្រាប់រៀបចំកម្មវិធី និងកិច្ចប្រជុំ ទូលំទូលាយពោរពេញដោយភាពបត់បែនដែលបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជន ដើម្បីទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងដំណើរការកម្មវិធី។​

សាលធំ

សាលធំ ដែលមាន​ទំហំ ១០១០ម៉ែត្រការ៉េ និងអាចផ្ទុកមនុស្សបានប្រមាណ ៥០០នាក់។
បន្ទប់នេះមានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានតួនាទីជាច្រើនតាមតម្រូវការរបស់អតិថជន (ជាពហុសាល)។

បន្ទប់ប្រជុំទី១

អាចផ្ទុកមនុស្សបានប្រមាណ ១០៥នាក់ សម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីដូចជា សាលប្រជុំធំ វគ្គសិក្សា បាឋកថាសាធារណៈ ឬ កម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀត។

បន្ទប់ប្រជុំទី២

អាចផ្ទុកមនុស្សបានប្រមាណ ៣៩នាក់ សម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីដូចជា សាលប្រជុំតូច កិច្ចពិភាក្សា សំណេះសំណាល ឬ កម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀត។

បន្ទប់ប្រជុំទី៣

អាចផ្ទុកមនុស្សបានប្រមាណ ៣៩នាក់ សម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីដូចជា សាលប្រជុំធំ វគ្គសិក្សា បាឋកថាសាធារណៈ ឬ កម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀត។

បន្ទប់បច្ចេកទេស និងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់

បន្ទប់បកប្រែដែលបានបំពាក់កញ្ចក់ជុំវិញ ដើម្បីកាត់់បន្ថយសម្លេងរំខាន។​
បន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានទំហំធំទូលាយ សមស្របក្នុងការប្រតិបត្តិការងារបច្ចេកទេស និងផ្សព្វផ្សាយ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយសេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន។