ប្លុក

រង់ចាំតាមដានព័ត៌មាន គន្លឹះ និងអត្ថបទអ្នកជំនាញរបស់យើង។

ប្រភេទ

Recent Acivites

សកម្មភាពថ្មីៗរបស់យើង។

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានហ៊ុនម៉ានីមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិត

សកម្មភាពថ្មីៗ

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានហ៊ុនម៉ានីមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិត

បន្ទប់បច្ចេកទេស

- បំពាក់នូវបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ដំណើរ ការកម្មវិធី
- សម្រាប់កម្មវិធីដូចជា សាលប្រជុំធំ វគ្គសិក្សាឬកម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀត

សាលធំ

- សាលធំ ដែលមាន​ទំហំ ១០១០ម៉ែត្រការ៉េ
- អាចដាក់មនុស្សបានប្រមាណ ៥០០នាក់

បន្ទប់បកប្រែ

- បន្ទប់សម្រាប់ធ្វើការបកប្រែ គឺមានចំនួន ៣បន្ទប់
- បំពាក់នូវបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ដំណើរ កម្មវិធីបានយ៉ាងល្អប្រសើរ

សំណើសម្រាប់ការកក់

សូមបំពេញទម្រង់បែបបទ។ពត៌មានលម្អិតដែលអ្នកបានបំពេញពួកយើងក្នុងការផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការ។
យើង​នឹង​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​នៅពេល​យើង​ទទួល​បាន​សំណើ​នេះ។

  ឈ្មោះ

  អ៊ីមែល

  ទូរស័ព្ទ

  សារ

  ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍

  ពេលណា​

  ថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើម

  ថ្ងៃ​បញ្ចប់

  វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនង