រូបភាព

ទស្សនារូបភាពស្អាតៗ នៃទីកន្លែងរបស់យើង

បន្ទប់បច្ចេកទេស

- បំពាក់នូវបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ដំណើរ ការកម្មវិធី
- សម្រាប់កម្មវិធីដូចជា សាលប្រជុំធំ វគ្គសិក្សាឬកម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀត

សាលធំ

- សាលធំ ដែលមាន​ទំហំ ១០១០ម៉ែត្រការ៉េ
- អាចដាក់មនុស្សបានប្រមាណ ៥០០នាក់

បន្ទប់បកប្រែ

- បន្ទប់សម្រាប់ធ្វើការបកប្រែ គឺមានចំនួន ៣បន្ទប់
- បំពាក់នូវបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ដំណើរ កម្មវិធីបានយ៉ាងល្អប្រសើរ